Een financieringsbehoefte kan verschillende gronden hebben, van werkkapitaal tot overnamefinanciering. KOTALA Legal Advisory heeft ruime ervaring met grote bankfinancieringen op basis van onder meer documentatie van de Loan Market Association (LMA) , maar biedt eveneens ondersteuning bij de opzet van bijvoorbeeld crowdfunding, de instap van nieuwe investeerders of bij het aangaan van kleinere leningen, garanties, borgstellingen en alle juridische stappen die daartoe nodig zijn (besluitvorming, OR advies etc.).

KOTALA Legal Adviosry heeft bij een groot aantal klanten begeleid bij de juridische aspecten van nieuwe financieringen.

Enkele referenties: