• IFS (ILFA Financial Services)

    KOTALA werkt op het gebied van corporate finance veelvuldig samen met ILFA Finance Solutions. Gezamenlijk hebben wij voor een aantal grote Nederlandse bedrijven nieuwe financieringsstructuren opgezet.

    U heeft ambities voor uw onderneming. Ambities waarvoor u financiële flexibiliteit en slagkracht nodig heeft. U wilt uw onderneming laten groeien of speelt met de gedachte deze over te dragen. Of u wilt meer grip hebben op de beschikbare middelen binnen uw onderneming zodat u kunt blijven ondernemen. Waar uw ambitie ook ligt, met onze innovatieve kijk op financiering zorgen wij voor de funding om uw doelstellingen te realiseren.

  • Netwerk partners

    KOTALA werkt met enkele netwerkpartners samen. Op deze wijze kan Legall op alle relevante juridische onderwerpen u de juiste ondersteuning geven.

  • Consiliaris

    KOTALA werkt samen met Consiliaris ten aanzien van specifieke arbeidsrechtelijke vraagstukken. Consiliaris biedt persoonlijk advies en praktische ondersteuning aan het management op het gebied van arbeidsrecht: denk aan ontslag, reorganisaties, flexibele arbeidsrelaties, outsourcing, concurrentiebedingen, medezeggenschap, privacy en meer.