KOTALA Over KOTALA Legal Advisory biedt onafhankelijke en professionele juridische dienstverlening aan grote en kleine partijen.
Deze dienstverlening is op maat. Hierbij kunt u denken aan het beoordelen en (her)schrijven van contracten, advisering van het management of interne afdelingen, maar ook aan de coördinatie bij juridisch complexere zaken of het opzetten van een nieuwe juridische afdeling. De tijdslijn kan daarmee variëren van een dag tot meerdere weken of maanden.


De juridische dienstverlening heeft betrekking op de volgende gebieden:

Corporate finance:
• Juridische advisering over financieringsstructuren.
• Beoordelen en (her)schrijven van (LMA) financieringsdocumenten
• Zorg dragen voor bijbehorende documenten zoals aandeelhoudersbesluiten, bestuursbesluiten en OR adviesaanvragen (zie ook Vennootschapsrecht).


Vennootschaprecht:
• Begeleiding van fusies, overnames en afsplitsingen.
• Opstellen van interne besluiten en goedkeuringen.


Contractenrecht:
• Beoordelen en (her)schrijven van contracten.
• Advisering inzake het opzetten en bijhouden van contractenbeheer.