Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de vormgeving en organisatie van uw onderneming en op de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. Het vennootschapsrecht ziet onder meer op rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Daarnaast kan worden gedacht aan aspecten van rechtsvormkeuze, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting, alsook het structuurregime, werknemersparticipaties en kapitaalbescherming. Het vennootschapsrecht ziet voorts op uitgifte, inkoop, intrekking of certificering van aandelen.

KOTALA Legal Advisory heeft veel expertise op het gebied van:

  • Oprichten, opzetten en opheffen van ondernemingen
  • Rechtsvormen (BV, NV, CV, buitenlandse structuren)
  • Bestuurdersaangelegenheden
  • Aandeelhoudersaangelegenheden
  • Raad van Commissarissen
  • Structuurregime