• 2014 – Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft een akkoord bereikt met haar bankenconsortium over de herfinanciering en uitbreiding van de lopende kredietfaciliteiten. Onder begeleiding van Ilfa Finance Solutions BV zijn kredietfaciliteiten ter grootte van € 213.500.000 overeengekomen met Rabobank, ING en toetreder NIBC. KOTALA Legal Advisory heeft geadviseerd ten aanzien van de juridische aspecten van deze financiering.

  Dura Vermeer

 • 2014 – Garnalengroothandel Klaas Puul bereikte een akkoord met een nieuw bankenconsortium over de herfinanciering en uitbreiding van de lopende kredietfaciliteiten. De benodigde € 50.500.000 en $ 12.500.000 aan senior termijnleningen, activa- en werkkapitaal financieringen zijn gerealiseerd dankzij advies en ondersteuning van Ilfa Finance Solutions BV en de juridische ondersteuning door KOTALA Legal Advisory.

  In navolging van dit traject is KOTALA Legal Advisory door Klaas Puul ingeschakeld als externe huisjurist.

  Klaas Puul

 • 2015 – Zuivelcoöperatie DOC Kaas heeft de uitbreiding & verlenging van haar werkkapitaalfinanciering afgerond. Naast een verruiming van de bestaande faciliteit tot € 100 mln is de bestaande bankenconsortium uitgebreid met Deutsche Bank als nieuwe huisbank. KOTALA Legal Advisory begeleidde als juridisch adviseur van de coöperatie het gehele traject.

  Doc Kaas

 • 2015 – Avio-Diepen heeft de ‘Amendment & Restatement’ van haar bestaande kredietfaciliteiten afgerond en bij ABN Amro Bank en Rabobank de lopende Term Loan en Borrowing Base financiering ad USD 52.800.000,- op concurrerende voorwaarden gecontinueerd. KOTALA Legal Advisory heeft de onderneming op juridisch gebied begeleid.

  Avio Diepen

 • 2014 – Jan Zandbergen World-Wide Quality in Meat heeft de financiering van een nieuw vrieshuis afgerond en heeft verruiming van de werkkapitaalfinanciering plaatsgevonden. Ilfa Finance Solutions BV heeft dit proces begeleid en geadviseerd, waarbij KOTALA Legal Advisory de juridische aspecten voor haar rekening heeft genomen. De financiering heeft de vorm van een clubdeal door Deutsche Bank en de huidige huisbank Rabobank gebaseerd op Engelstalige LMA documentatie.

  Jan Zandbergen

 • 2012 – Ten behoeve van de groei van de onderneming heeft Ilfa Finance Solutions samen met KOTALA Legal Advisory voor Boels Holding een hybride revolverende kredietfaciliteit ad € 200 mln gerealiseerd. Hierbij is de bestaande financieringsgroep uitgebreid met 2 nieuwe banken. Tevens is een pan-Europese cross-border cashpool structuur geïmplementeerd.

  Boels

 • 2014 – Vissers Olie, een van de grootste distributeurs van brandstoffen en smeermiddelen in Zuid-Nederland, heeft 21 bemande benzinestations overgenomen van Esso Nederland. De hiertoe benodigde overnamefinanciering is gerealiseerd met behulp van de advisering en ondersteuning van Ilfa Finance Solutions en KOTALA Legal Advisory.

  Vissers Olie

 • 2014 – Westfort Vleesproducten heeft de nodige financiering gerealiseerd voor de bouw van een nieuwe slachterij en uitbeenderij. Mede dankzij de ondersteuning vanuit het RVO is de herfinanciering inc. een Garantie Ondernemingsfinanciering (GO financiering) afgerond. KOTALA Legal Advisory speelde hierin een adviserende en begeleidende rol op juridisch gebied.

  Westfort

 • KOTALA Legal Advisory heeft Verder juridisch ondersteund bij een herfinanciering in 2016 en is sindsdien ook werkzaam als externe huisjurist voor de bedrijven binnen de Verder groep.

  Verder